Nieuws op Aruba

Subsidie en toeslagen voor pleegkinderen worden uitbetaald

ORANJESTAD – Pleeggezinnen die recht hebben op subsidie en toeslagen, bijvoorbeeld voor de kosten van school, krijgen volgende week gewoon hun geld. Dat heeft de minister van Justitie en Sociale Zaken, Rocco Tjon, bekend gemaakt. Hij wil hiermee de onrust over de kwestie de kop indrukken.

De afgelopen dagen was er veel onrust in de gemeenschap over de schoolsubsidie ​​die aan pleegouders werd betaald. Gezien de ernst van de zaak heeft minister Tjon een spoedvergadering belegd om ervoor te zorgen dat de uitbetaling van de subsidie ​​aan pleegouders niet wordt stopgezet, aangezien zij hiervan sterk afhankelijk zijn. De minister gaf aan dat het een zeer productieve bijeenkomst was waarin een deel van de problemen zijn opgelost.

Hiermee verzekert de minister de pleeggezinnen, die voor hun pleegkind afhankelijk zijn van de schoolsubsidie en andere schooltoelagen en staan ​​ingeschreven bij Directie Sociale Zaken, dat hun subsidie ​​in de eerste week van november 2021 aan hen wordt uitbetaald.

De minister heeft ook aangegeven dat deze subsidie ​​nooit het risico liep te worden stopgezet en erkende dit als een zeer belangrijke zaak die zijn aandacht heeft.

Volgens de minister is er vanuit zijn ministerie een brief aan het bestuur van Directie Sociale Zaken gestuurd waarin is afgesproken een taskforce op te richten om op korte termijn met aanbevelingen te komen over de huidige aanpak van Directie Sociale Zaken en de Voogdijraad om tot een gemeenschappelijk beleid te komen. De bestaande wetten zullen ook worden herzien en aangepast indien nodig.

Deel dit artikel