Nieuws op Aruba

Aruba zet in op beperking gebruik tabaksproducten

ORANJESTAD – Onlangs heeft het Parlement van Aruba de Landsverordening beperking gebruik tabaksproducten goedgekeurd.

Deze wet reguleert en beperkt het gebruik van tabaksproducten, met name sigaretten, om de kwaliteit van leven en de levensduur op de lange termijn te verhogen.

De wet is volgens de regering van essentieel belang voor de volksgezondheid: ,,Het gebruik van sigaretten is niet alleen gevaarlijk voor rokers, maar ook voor personen die meeroken.” Op Aruba rookt 12,6 procent van de bevolking van twintig jaar en ouder. Studies tonen aan dat het gebruik van sigaretten de risico’s op niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker en ademhalingsproblemen, verhoogt. 

Aruba en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) hebben in 2020 een Nationaal Preventieplan gemaakt om niet-overdraagbare ziekten terug te dringen. Een essentieel punt in het plan om te helpen bij de preventie van NCD’s is de invoering van een wet om het gebruik van sigaretten te reguleren en te beperken. 

De wet wordt van kracht op 1 januari 2022, met een overgangsperiode om sigarettenrokers, de handel en de gemeenschap de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe wet aan te passen. Na de overgangsperiode zullen de met het toezicht belaste departementen beginnen met de controle op de uitvoering en kunnen zo nodig boetes uitdelen voor niet-naleving. Directie Volksgezondheid zal in de komende weken informatie verstrekken over de inhoud van de wet, de uitvoering ervan en het toezicht erop.

Deel dit artikel