Nieuws op Aruba

Consumenten verliezen vertrouwen in economie

ORANJESTAD – Prijsstijgingen en afbrokkelend vertrouwen in voorspoedig herstel van de economie leiden ertoe dat consumenten over het algemeen weinig vertrouwen hebben in een zonnige toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van de Centrale Bank van Aruba.

De consumentenvertrouwenindex daalde in het derde kwartaal van 2021 met 1,8 indexpunten tot 94,9. Ondanks de opleving van het toerisme en het economisch herstel, was tegen het einde van het derde kwartaal de grootste zorg van de consument de hogere prijzen, aangezien 95 procent van de ondervraagden verwachtte dat de prijzen de komende zes maanden zouden stijgen, terwijl 66 procent aangaf zich zorgen te maken over hun persoonlijke gezondheid, mogelijk als gevolg van de Deltavariant van het COVID-19-virus. 

Opmerkelijk is dat slechts 26 procent van de respondenten verwacht dat de economische omstandigheden verbeteren. Slechts 15 procent van de respondenten verwachtte dat het beter zou gaan met de financiële positie van de overheid.

Meer dan de helft van de ondervraagden verwachtte dat de Arubaanse economie nog twee jaar nodig zal hebben om volledig te herstellen.

Van de respondenten gaf 67 procent aan dat het kopen van een auto niet passend was, terwijl 65 procent het afsluiten van een lening niet gepast was en 61 procent meldde dat het een slecht moment vond voor het afsluiten van een hypotheek. Ongeveer 56 procent gaf aan dat op vakantie gaan niet gepast was. Als gevolg hiervan kwam de koopgewoonte-index van de consument in het derde kwartaal uit op 94,1.

Deel dit artikel