Nieuws op Aruba

Inhoudingen op ambtenarensalarissen nog zeker tot medio volgend jaar

ORANJESTAD – De ambtenaren en gelijkgestelden moeten er rekening mee houden dat de inhouding van 12,6 procent op hun salaris zeker tot en met juni 2022 in stand blijft. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes bekend gemaakt.

De inhouding maakt deel uit van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij de liquiditeitssteun. In principe eist Nederland dat de korting over heel 2022 geldt, maar de Arubaanse regering probeert de pijn te verzachten door de korting uit te smeren over 2022 en 2023. Niet duidelijk is of Nederland daar al mee akkoord is gegaan.

Bij de staatsbedrijven is niet iedereen blij met de verlenging van de inhoudingen. Elektriciteitsbedrijf Elmar heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden over de volledige inhouding, maar bij Water- en Energiebedrijf WEB, liggen de bonden dwars.

Deel dit artikel