Nieuws op Aruba

Jaarverslag 2020 Algemene Rekenkamer

ORANJESTAD – De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het is te vinden op haar website.

In dit document legt ARA verantwoording af over de werkzaamheden en activiteiten van het boekjaar 2020. ,,Dit doen wij niet alleen omdat dit een wettelijke vereiste is, maar ook omdat wij willen voldoen aan onze kernwaarden: Integriteit, Objectiviteit, Transparantie, Openheid en Professionaliteit.”

In het verslag wordt stilgestaan bij kernactiviteiten en de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. Zo wordt de samenstelling en opzet van het instituut beschreven. Daarbij wordt tevens informatie gegeven over de werkwijze en het onderzoeksproces. De verschillende onderzoeken die gedurende het jaar zijn uitgevoerd worden toegelicht en er wordt ingegaan op de acties van het strategische beleidsplan 2019-2022. Het werving- en selectieproces om nieuwe (plaatsvervangende) leden voor het College aan te trekken, wordt in het verslag uitgebreid toegelicht. Een belangrijke stap gedurende 2020 is de vaststelling van het integriteitsbeleid, de gedragscode en de ondertekening van de integriteitsverklaring.

De Algemene Rekenkamer wil door open en transparant te communiceren bereiken dat er vertrouwen wordt geschapen en behouden in de onderzoeksrapporten en producten van de Algemene Rekenkamer. Zij staat open voor feedback van anderen om op deze manier het instituut te blijven verbeteren en haar prestatieniveau te versterken.

Deel dit artikel