Nieuws op Aruba

Drukte op de Spoedeisende Hulp

ORANJESTAD – Tijdens de kerstdagen hebben 319 patiënten de afdeling Spoedeisende Hulp van het Horacio Oduber Hospital (HOH) bezocht. Dat zijn er meer dan vorig jaar, maar minder dan twee jaar geleden. 

De meeste bezoekers werden niet behandeld, maar doorgestuurd naar een huisarts. Bij elkaar werden 113 personen behandeld. Daarvan betrof het in 58 procent van de gevallen een vrouw. Hun leeftijden varieerden van vijf dagen tot negentig jaar. Gemiddeld was de behandelde patiënt bijna veertig jaar oud.

Onder de 113 behandelde patiënten ging het in dertig gevallen om verwondingen. Vijf mensen waren betrokken geweest bij een verkeersongeval en twee slachtoffer van geweld. De rest had op een andere manier een verwonding opgelopen. De overige patiënten werden behandeld wegens hart- of maagklachten, een infectie of andere urgente medische klachten. 

Dertig mensen moesten worden opgenomen. De jongste van hen was acht jaar en de oudste 89. Van de opgenomen patiënten was 43 procent van het mannelijk geslacht.

Vanwege het snel toenemende aantal coronabesmettingen, dringt het HOH erop aan dat iedereen  zich houdt aan de maatregelen.

Deel dit artikel