Nieuws op Aruba

Vooruitkijken met een positieve blik

ORANJESTAD – Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft in haar kersttoespraak de burgers voorgehouden om met een positieve instelling naar de toekomst te kijken. 

Zelf keek de bewindsvrouw terug op 2021. ,,Op een aantal punten is er veel gebeurd. De Covidcrisis hield ons eiland in zijn greep. Daarnaast waren er verkiezingen en kwam er een nieuwe regering voor Aruba.”

Vooruitkijkend naar 2022 verwacht de premier dat het eiland zich verder gaat herstellen. ,,Er zijn in 2021 veel inspanningen verricht en door daarmee verder te gaan kunnen we bereiken dat Aruba in financiële zin op eigen benen kan staan. Daarvoor hebben we een realistische visie ontwikkeld.”

Wever-Croes riep de burgers op om elkaar te bejegenen met liefde en tolerantie, begrip te hebben voor elkaars verschillen en zich in te zetten om betere mensen te worden.

Deel dit artikel