Nieuws op Aruba

Advies voor kleiner kabinet

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba
nieuwe statenleden aruba sep 2021
Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – De Raad van Advies (RvA) vindt dat de regering kan volstaan met zeven ministers, in plaats van de huidige acht. Dat staat in het Advies bij de ontwerpwijzigingen op de Landsverordening Instelling Ministeries 2022 (LIM). 

Volgens de RvA is de voorgestelde verdeling van de beleidsterreinen over de ministers onlogisch. Als argument voor minder ministers gebruikt de RvA dat in het huidige voorstel drie van de ministers elk een portefeuille hebben die nog geen drie procent van de begroting omvat. Gezien de financiële situatie waarin Aruba verkeert, vindt de RvA het onevenredig om deze ministeries op te tuigen en stelt een andere portefeuille-indeling voor. 

De RvA vindt dat het Landspakket, de afspraken met Nederland, leidend zouden moeten zijn voor het Arubaanse bestuur. Dat zou namelijk het uitvoeren van veranderingen een stuk minder gecompliceerd maken.

De RvA oordeelt dat het huidige voorstel besturen lastig maakt, omdat verschillende portefeuilles die met elkaar te maken hebben, zijn ondergebracht bij verschillende ministers. Als voorbeeld geldt de Veiligheidsdienst, die zowel aan de minister van Justitie als aan de minister-president dezelfde informatie moet leveren. Omdat de premier verantwoordelijk is voor het totale beleid van het kabinet, vindt de RvA het geen goede zaak dat zij ook verantwoordelijk is voor integriteit. Ook de gang van zaken rond het contract over gasleverantie, vindt de RvA een schoolvoorbeeld van slechte verdeling van de verantwoordelijkheden. Daarnaast begrijpt de RvA niet waarom geestelijke gezondheidszorg niet langer onder de minister van Volksgezondheid valt, maar onder die van Sociale zaken.

Volgens de RvA is het een slechte zaak dat ministeriele verantwoordelijkheden elke vier jaar weer op grond van politieke verschuivingen worden ingedeeld. Haar voorstel is om op basis van een onafhankelijk advies te komen tot optimale indeling, die dan langer standhoudt dan vier jaar. ,,Het gaat om zaken die in de grondwet geregeld horen te zijn en dus nooit deel uit kunnen maken van een coalitieakkoord.”

Deel dit artikel