Nieuws op Aruba

Nederland start dit jaar overleg grensconflict met Frankrijk over Sint-Martin/Maarten

Nederland start dit jaar overleg grensconflict met Frankrijk over Sint-Martin/Maarten

Nederland start dit jaar nog overleg op met Frankrijk om de grens tussen het Nederlandse deel en het Franse deel van Sint-Maarten vast te stellen. Ondanks de reeds eeuwenlange bestaande tweedeling Sint-Maarten en Saint Martin zijn vele praktische kwesties nog steeds niet geregeld. Het betreft de grens bij Oyster Pond.

Tussen beide landen is een verschil van inzicht over het verloop van een deel van de landsgrens In het Verdrag van Concordia uit 1648, dat het eiland opdeelt in een Frans en Nederlands gedeelte, wordt de grens niet specifiek afgebakend.

Na de ondertekening in april 2016 van het zeegrensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek in het Caribisch gebied, is gestart met de voorbereiding van de onderhandelingen over de landsgrens van Sint-Maarten.

Oyster Pond maakt onderdeel uit van deze landsgrens onderhandelingen. Ook de samenwerking tussen de beide kustwachten is niet geformaliseerd. Bij de bestrijding van criminaliteit, kunnen beide kustwachten in elkaars territoriale wateren niet opereren. Bij achtervolgingen op het water leidt dat onder meer tot de vlucht van daders.

Deel dit artikel