Nieuws op Aruba

Ministerraad Sint-Maarten heeft ontmoeting met delegatie Eerste Kamer

Foto: Overheid Sint-Maarten

PHILIPSBURG- Op zaterdag 26 februari heeft de ministerraad de leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer welkom geheten voor een bijeenkomst in het Bestuursgebouw.

De delegatie bestond uit 15 personen en werd begeleid door de Nederlandse vertegenwoordiger van Nederland in Philipsburg (VNP), de heer Chris Johnson. Beide partijen concludeerden dat het een vruchtbaar en open gesprek was over verschillende discussiepunten, waaronder de verhoudingen binnen het Koninkrijk samen met het COHO en de 12,5% personeel gerelateerde bezuinigingsmaatregelen.

Het bezoek van de Eerste Kamer werd toegevoegd aan een hele reeks recentelijk positief ervaren voornamelijk persoonlijke bezoeken, waarvan de laatste het recente bezoek van staatssecretaris Van Huffelen aan Sint Maarten. De Eerste Kamer was vooral geïnteresseerd in manieren en middelen om de relaties tussen de Nederlandse regering en de regering van Sint Maarten verder te versterken en te koesteren, en hoe de Eerste Kamer Sint Maarten daarbij zou kunnen bijstaan. Een beter begrip van de historische, demografische, financiële/economische en politieke realiteit op het eiland is een van de fundamenten om een ​​betrouwbaarder partnerschap op te bouwen.

Inzet

De Raad van Ministers bevestigde het belang det zij hecht aan de nationale hervormingsmaatregelen. Naar de mening van de minister moet het potentieel van het eiland beter worden benut en zou er profijt kunnen worden gehaald uit het benadrukken van de unieke punten van Sint Maarten in het Caribisch gebied. 

Gesproken is ook over het financieel beheer en de bouw van een nieuwe gevangenis. De COVID-19 crisis heeft een negatieve impact gehad in het vermogen van het eiland te investeren in verbetering van de faciliteiten. 

Deel dit artikel