Nieuws op Aruba

Nederland niet akkoord met afbouw salariskorting

DEN HAAG – Nederland gaat vooralsnog niet akkoord met het afbouwen van de salariskorting van ambtenaren op Aruba. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Eerste en Tweede Kamer. De overheidsfinanciën van Aruba zijn daarvoor nog te kwetsbaar. Ook is de schuld van het land ten opzichte van wat alle Arubanen bij elkaar verdienen te hoog.

 
Aruba had de Rijksministerraad verzocht om in te stemmen met het gedeeltelijk afbouwen van de door het land doorgevoerde salariskorting van 12,5 procent voor alle medewerkers in de (semi)publieke sector en 25 procent voor Statenleden en ministers.

De schuldquote van Aruba bedraagt ongeveer 114 procent van het Bruto Binnenlands Product. Door de druk die een afbouw van de salariskorting op het budget en de aflossingscapaciteit zou hebben, ligt een afbouw van de salariskorting op dit moment niet voor de hand, aldus de staatssecretaris. De rijksministerraad heeft met dit verzoek dan ook nog niet ingestemd.

Liquiditeitssteun
Vanaf april 2020 hebben de Aruba, Curaçao en Sint Maarten ruim één miljard euro liquiditeitssteun ontvangen voor het opvangen van de financieel-economische effecten van de covid-19 pandemie.

Daarnaast is in 2020 en 2021 ruim tweehonderd miljoen euro aan leningen verstrekt in kader van herfinanciering van aflossingsverplichtingen van de landen en voor Curaçao specifiek in het kader van de oplossing van de problematiek omtrent de Girobank. 

Perspectief

Zolang er vanuit Nederland liquiditeitssteun wordt verstrekt, ligt afbouw in ieder geval niet in de rede, schrijft Van Huffelen. De staatssecretaris is wel bereid om perspectief te bieden. 

Ze wil eventueel met alle eilanden om de tafel om te kijken onder welke condities de salariskorting op termijn wel kan worden afgebouwd.

In de tussentijd kan Aruba voorstellen doen voor een alternatieve invulling van de salariskortingen, zolang die invulling past binnen het besluit van de rijksministerraad op 15 mei 2020. 

Deel dit artikel