Nieuws op Aruba

Nieuwe website Gouverneur van Aruba

ORANJESTAD – De Gouverneur van Aruba heeft een nieuwe website. Via gouverneuraruba.com is de site in het Nederlands te bereiken, op gobernadoraruba.com staat alles in het Papiaments. Daar is informatie te vinden over de huidige Gouverneur en wordt uiteengezet wat zijn bevoegdheden en werkzaamheden zijn. 


De Gouverneur wordt bij de uitoefening van zijn taken ondersteund door het Kabinet van de Gouverneur: een ambtelijke organisatie die voor de Gouverneur een informerende, initiërende en adviserende rol vervult. Op de website staat vermeld wat de taken van het Kabinet zijn en hoe de organisatie is opgebouwd en wordt beheerd.

Consulaire Zaken
Inwoners van Aruba die naar het Kabinet komen voor consulaire dienstverlening, hebben contact met medewerkers van de afdeling Consulaire Zaken.

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het aanvraagproces voor het Nederlanderschap via optie of naturalisatie, het uitgeven van nationale paspoorten aan niet-ingezetenen, het verstrekken van nood-reisdocumenten en het uitgeven van visa voor het Caribisch en Schengengebied.

De medewerkers doen dit namens de Gouverneur. Op de website worden de consulaire diensten nader omschreven en wordt een toelichting gegeven op de aanvraagprocedures.

Europese standaard
Op de contactpagina staan alle contactgegevens alsook een overzicht van het telefonische en inloop spreekuur van de afdeling Consulaire Zaken.

De nieuwe website is gebouwd op het Platform Rijksoverheid en voldoet aan de Europese standaarden, waaronder de normen voor toegankelijkheid waar een website aan moet voldoen.


Deel dit artikel