Nieuws op Aruba

Van Huffelen: zorgkosten eilanden drukken andere uitgaven weg

De oplopende zorgkosten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten drukken andere overheidsuitgaven weg waardoor er minder budgettaire ruimte is voor andere belangrijke beleidsthema’s als onderwijs en sociale zekerheid. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.

Het College financieel toezicht heeft de aandacht van de rijksministerraad gevraagd voor de ontwikkeling van de zorgkosten van de landen, met voor ieder land specifieke aandachtspunten. In Aruba gaat het om de invulling van beoogde besparing van zestig miljoen florin bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Voor Curaçao zijn er grote zorgen over de financiële nood van het Curaçao Medical Center en voor Sint Maarten wijst het College op het oplopende tekort bij de zorgfondsen, dat om drastische maatregelen vraagt.

Aruba

De Arubaanse regering heeft concrete maatregelen aangekondigd zoals een eigen bijdrage en een positieve lijst om besparingen in de zorg te realiseren. Het is volgens het College Aruba financieel toezicht van essentieel belang dat deze maatregelen op de korte termijn worden uitgevoerd.

De daaruit voortvloeiende besparingen zijn een eerste stap richting houdbare zorg en moeten ervoor zorgen dat het land op korte termijn geen bijdrage hoeft te leveren om de tekorten bij de AZV aan te zuiveren.

Sint Maarten

De tekorten van de Ziektekostenverzekering (ZV), de Ongevallenverzekeringen (OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden stegen in 2021 tot 328 miljoen gulden. Het Cft adviseert Sint Maarten om de noodzakelijke hervormingen spoedig door te voeren, om zo de tekorten van de
zorgfondsen terug te dringen.

Hierbij wijst het Cft onder andere op de invoering van generieke medicijnen, de verhoging van de ZV/OV loongrens en het in lijn brengen van bijdragen voor werknemers in de publieke en private sector. Het Cft verwacht dat deze hervormingen op de korte termijn doorgevoerd zullen worden.

Curaçao

Het College financieel toezicht roept Curaçao op om goede en bestendige afspraken te maken tussen het land, de Sociale Verzekeringsbank en het Curaçao Medical Centre CMC. Daarbij brengt het nogmaals de afspraak in herinnering dat de hogere exploitatielasten van CMC gecompenseerd dienen te worden door efficiencymaatregelen in de zorg. De voortgang van de implementatie van deze maatregelen is te beperkt en het Cft roept nogmaals op om bijvoorbeeld op medicijnkosten te besparen en ook meer tempo te steken in het noodzakelijke wetgevingstraject om spoedig tot tastbare resultaten te komen.

Onderschreven

De rijksministerraad heeft de zorgen en adviezen van het College onderschreven en heeft de landen opgedragen hier spoedig gevolg aan te geven.

Deel dit artikel