Nieuws op Aruba

Zes papa’s op Aruba krijgen certificaat voor Best Dad Ever

ORANJESTAD – Zes papa’s hebben met goed gevolg de cursus Best Dad Ever gevolgd op Aruba. In tien sessies hebben de vaders geleerd een nog betere papa te zijn, dan ze al waren. De cursus focust op de participatie van vaders in de opvoeding van hun kind.

Studies uitgevoerd op Aruba in 2012 wezen uit dat de relatie tussen vader en kind zwak is. De stichting Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba, de kindertelefoon heeft daarop een uitgebreid onderzoek geïnitieerd om beter zicht te krijgen op hoe vaders denken over hun rol bij de opvoeding van hun kinderen.

Uit die studie is gebleken dat vaders heel graag een grotere rol willen spelen in die opvoeding, maar niet altijd weten hoe. De stichting heeft daarom in 2018 een cursus opgezet op basis van ‘best practices’ in Nederland, Canada, Amerika en Latijns-Amerika. Die kreeg in 2019 een vervolg, maar vanwege covid hebben deze cursussen niet plaatsgevonden in 2020 en 2021. Dit jaar is de cursus weer opgestart met hulp van het Centro Hoben y Famia, Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Deel dit artikel