Nieuws op Aruba

Cft hekelt Arubaans plan voor noodfonds buiten de begroting om

ORANJESTAD – Het College Aruba financieel toezicht hekelt opnieuw het voornemen van de Arubaanse regering om buiten de begroting om een apart noodfonds op te zetten.

Die zou dan ingezet moeten worden voor schrijnende gevallen, die mogelijk gaan ontstaan wanneer de eigen bijdrage wordt ingevoerd. Wetgeving daarvoor is nog niet gepubliceerd.

De Rijksministerraad had Aruba gevraagd om specifiek aandacht te vragen voor de uitvoerbaarheid en efficiency bij een regeling schrijnende gevallen en het zorgfonds. Ook vroeg Den Haag aan het CAft om de Rijksministerraad te informeren over de vormgeving van het fonds.

Dat kwam er op 15 maart toen de minister van Volksgezondheid en Toerisme aangaf om een regeling te maken via een zogenaamd begrotingsfonds.

Zorgen
Het CAft uitte, in lijn met eerdere adviezen ten aanzien van begrotingsfondsen, zijn zorgen over het instellen van een nieuw begrotingsfonds.

Gelet op de huidige staat van de overheidsfinanciën en het financieel beheer adviseert het College dat alle baten en lasten op de begroting van het land worden verantwoord en niet in een apart fonds dat buiten de begroting wordt geplaatst. Op die manier heeft het CAft geen zicht meer op de uitgaven.

Probleem is onder meer ook dat er geen beleidsregels zijn opgesteld die aangeven wanneer middelen aan het fonds onttrokken of toegevoegd mogen worden. 

Deel dit artikel