Nieuws op Aruba

Rijkswet COHO komt er voorlopig niet

ORANJESTAD – De Rijkswet COHO komt er voorlopig niet. De vier landen hebben tijdens het overleg op Aruba geen overeenstemming kunnen bereiken. Tijdens de persconferentie spraken de drie premiers en staatsecretaris Alexandra van Huffelen zich niet uit over waar de schoen bij wie wringt.

Op ambtelijk niveau waren drie scenario’s aangedragen om de enorme hoerveelheid vragen van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uit te werken en een koers te zetten hoe de hervormingen gerealiseerd gaan worden. Maar geen van die scenario’s kreeg een unanieme voorkeur.

Afgesproken is nu dat de drie landen een gezamenlijk scenario gaan uitwerken die moet leiden tot een aanpassing van de rijkswet COHO. In augustus komen de vier landen weer bij elkaar om verder te praten.

Het uitblijven van overeenstemming over de rijkswet heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de voortgang van de hervorming onder leiding van de Tijdelijke Werkorganisatie TWO.


Deel dit artikel