Nieuws op Aruba

‘Ook voor verwerken oude autobanden op Aruba is normering en handhaving nodig’

Anouk Balentina - 24ora

ORANJESTAD – Het verwerken van oude autobanden door twee bedrijven op Aruba ontslaat de overheid niet van de plicht om de milieutechnische aspecten van het chemische proces te normeren en te handhaven. Dat zegt Anouk Balentina in reactie op de plannen van minister Ursell Arends.

Die kondigde deze week aan om het dumpen van autobanden in het Parkietenbos aan banden te leggen. Per 22 augustus wordt het verboden er banden te dumpen. In plaats daarvan kunnen mensen hun oude banden inleveren bij Ecotech en Carentra.

Deze twee bedrijven gaan dat doen door middel van een pyrolyse proces. Pyrolyse onttrekt Carbon Black en staal uit de banden en zet het rubber om in een oliederivaat dat weer gebruikt kan worden. Carbon Black kan weer hergebruikt worden voor het maken van nieuwe rubberproducten, waaronder ook weer autobanden. 

Maar volgens Balentina is pyrolyse een chemisch bedrijfsproces, dat, net als een incinerator vuil verbrandt en daarbij ontstaan schadelijke stoffen als het niet goed gebeurt. “Bij dit soort processen geldt altijd dat deze moeten geschieden volgens wettelijke normen en standaarden en op een juiste en veilige locatie. Die vervolgens door de overheid gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden, aldus Balentina, die uit ervaring weet dat dat niet het sterkste punt van de Arubaanse overheid is. 

“Voor wat betreft luchtvervuiling is de beste en meest transparante wijze om te controleren door middel van meetstations die continue en openbaar informatie verschaffen. Daarmee wordt ook het wantrouwen van omringende buurtbewoners weggenomen”, zegt Balentina.

Dit is volgens haar ook bekrachtigd in de recente uitspraken van het Curaçaose Gerecht en het Hof van Justitie inzake het ontbreken van wettelijke milieunormen, in het bijzonder luchtkwaliteitsnormen ten aanzien van een mogelijke herstart van de raffinaderij daar. “Voor Aruba zal dit niet anders zijn”, zegt de jurist.

Deel dit artikel