Aruba

OM Aruba mag van rechter wachten met strafrechtelijke aanpak Parkietenbos

Omstreden incinerator Parkietenbos in vol bedrijf

Het Openbaar Ministerie van Aruba kan zijn beslissing om de overheid ruimte te geven in de kwestie Parkietenbos handhaven. De rechter zal geen opdracht geven om die beslissing te herzien en tot vervolging over te gaan. Daar had mr. Anouk Balentina omgevraagd. Zij woont vlak naast de dumpplaats en deed verschillende malen aangifte.

Het OM weigerde nieuwe aangiftes op te nemen over de vervuiling in het Parkietenbos. ‘Eerder aangiften zijn in ontvangst genomen en nu is de overheid aan zet’, oordeelde Procureur Generaal Bote ter Steege destijds.

En daarin krijgt hij van de rechter nu gelijk. Het in werking houden van de zogenaamde incinerator en het vooralsnog niet over te gaan tot vervolging vanwege het ontbreken van een hindervergunning voor het Parkietenbos houdt geen stand.

Incinerator

Met betrekking tot de incinerator verwees het Hof naar het feit dat er een hindervergunning is verleend en dat de bestuursrechter heeft geoordeeld dat er geen gronden zijn om die vergunning te schorsen. Op grond daarvan kan niet worden geconcludeerd dat op basis van de huidige feiten en omstandigheden er redenen zijn tot een verdenking van een strafbaar feit.

Bovendien acht het Hof van belang dat het aanvechten van de vergunning bij uitstek een bestuursrechtelijke aangelegenheid is en niet de valt binnen het strafrecht.

Vervolging

De ruimte die de overheid blijft houden om het Land Aruba de gelegenheid te geven om maatregelen te treffen om de dump op het Parkietenbos in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving betekent niet dat dat hetzelfde is als het afzien van of een ongerechtvaardigd dralen met de vervolging, zoals Balentina stelde, aldus het Hof. De procedure om het OM te dwingen via ex artikel 15 is volgens het Hof daarom niet op zijn plaats, immers er is geen sprake van ‘niet vervolgen’.

In reactie zegt het Openbaar Ministerie om, zoals eerder ook bekend gemaakt, begin januari 2023 de situatie rond het Parkietenbos opnieuw te beoordelen.

Deel dit artikel