Aruba

DOW doet onderhoudt rotonde Plasa di Cultura

ORANJESTAD – De Dienst Openbare Werken is twee weken geleden gestart met het project om de rotonde Plasa di Cultura te verfraaien. Dat wordt gedaan in fasen.

Allereerst is het gras verwijdert en wordt de bestaande muur rond de fontein opgehoogd met nog twee blokken. De bodem wordt aangevuld met nieuwe grond en bemest. De stoeprand wordt onderhouden en er wordt een fundering aangelegd voor de vlaggenmast. De eerste fase moet in december 2022 klaar zijn.

Fase twee omvat de aanleg van een nieuw irrigatiesysteem inclusief pomp, elektrische installatie en het aanleggen van klinkers. Fase twee start in 2023.

In Fase drie gaat DOW de rotonde beplanten met lokale gewassen maar ook populaire planten die in tuinen voorkomen. Er volgt installatie van permanente decoratieve verlichting en voltooiing van de irrigatie-installatie. De nieuwe vlaggenmast wordt geplaatst;

Deze fase staat gepland voor 2023/2024. Het is de bedoeling om in dit project kleurrijke lokale planten te gebruiken die aan de buitenkant van de fontein worden geplant, terwijl de binnenkant beschermde planten zal bevatten. Voor de selectie van de planten is de stichting ‘Ban Lanta y Planta’ geraadpleegd.

De vierde fase bestaat uit de aanleg van kunstwerken rondom de rotonde. Deze fase start in 2024. De kunstwerken moeten de culturele elementen uitdrukken zoals onze taal, muziek, gebruiken/tradities en geschiedenis.

De eerste en tweede fase gaan meer over het voorbereiden van de rotonde voor de verfraaiing later, dus veel van deze verfraaiing zal nog niet zichtbaar zijn. De verfraaiing zal echter in fase 3 en 4 plaatsvinden en zal dan duidelijk zichtbaar zijn.

Deel dit artikel