Nieuws op Aruba

Minister van Financiën presenteert nota van wijziging begroting 2022

ORANJESTAD – De minister van Financiën van Aruba heeft in de concept najaarsnota, een nota van wijziging, het tekort op de begroting 2022 teruggebracht van 227 miljoen florin tot een tekort van 148 miljoen florin.

Met deze wijziging stijgen de inkomsten van de begroting 2022 met 47,1 miljoen florin. De stijging dekt de regering te halen in een aanpassing van de dividendbelasting, Landspakket, Loonsubsidie ​​en Deviezencommissie.

Kostenreductie

De lasten, onder meer personeelskosten, en de kosten voor diensten en producten worden verlaagd. In totaal worden de uitgaven in de begroting 2022 verlaagd met 16,6 miljoen florin.

Het concept van de najaarsnota gaat nu voor advies naar het CAFT en de Raad van Advies. Zodra deze adviezen zijn verkregen, zal de regering van Aruba hierop reageren en vervolgens de wet op de begrotingswijziging 2022 ter goedkeuring voorleggen aan het parlement.

De Najaarsnota 2022 is hier te vinden:

Deel dit artikel