Nieuws op Aruba

Toezicht en handhaving kinderopvangbeleid Aruba noodzakelijk

ORANJESTAD – Aruba gaat beginnen met handhaving en toezicht op Kinderopvang op het eiland. Het toezicht wordt centraal gecoördineerd door de Directie Kind en Jeugd op een integrale werkwijze met diverse stakeholders zoals de Dienst Volksgezondheid en de  Brandweer. Daarvoor is de Handleiding Kwaliteitseisen Kinderopvang leidend.

Volgens de overheid is het niet de bedoeling om kinderdagverblijven te sluiten. Het is juist de bedoeling om kinderdagverblijven een overgangsperiode te bieden en begeleiding te geven om waar nodig te verbeteren en deze verbeteringen standaard te houden.

Er komt ook een beschermingscode voor kinderdagverblijven. 76 directies van kinderdagverblijven hebben daarvoor een cursus gevolgd en de Directie Kind en Jeugd zorgt dat met het een implementatieplan wordt opgesteld. De code is bedoeld als handleiding bij vermoedens van kindermishandeling.

Deel dit artikel