Nieuws op Aruba

Veroordeling politieambtenaren op Aruba

ORANJESTAD – Gisteren heeft het Gerecht in eerste aanleg op Aruba twee politieambtenaren veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege verduistering in dienstbetrekking en misbruik van hun bevoegdheden. 

Een van de agenten is daarnaast veroordeeld vanwege de schending van het ambtsgeheim. Beiden zijn door de rechter vrijgesproken van het aannemen van steekpenningen.

De eerste politieagent kreeg zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en de tweede agent kreeg een voorwaardelijke straf van negen maanden met een proeftijd van twee jaar. 

Het betreft een zaak uit 2018, waarbij de twee politieagenten werden beschuldigd van het inzetten van opsporingsmiddelen en handelingen, die niet rechtmatig waren of in overeenstemming met de geldende interne afspraken.

Deel dit artikel