Nieuws op Aruba

‘Arubaanse bestuur en politiek ontnemen bewoners Parkietenbos op zaterdag hun recht op schone lucht en zondag waarschijnlijk weer’

ORANJESTAD – Opnieuw laten bewoners rond de dump van Parkietenbos op Aruba van zich horen. De heel zaterdag zitten zij en ook passanten op land en op het water in een niemand ontziende toxische rook, die het zicht op het mooie eiland ontneemt, maar bovenal gezondheidsschade brengt.

Landfill Parkietenbos ligt aan de westkust van Aruba, grenzend aan zee en mangroven direct ten zuiden van de Internationale luchthaven Koningin Beatrix. Jarenlang is de inmiddels overvolle afvalstortplaats aanleiding geweest voor klachten over rookoverlast, giftige dampen en vervuiling, die een gevaar zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Geen verbetering

De landfill staat sinds vanochtend in brand. Ondanks toezeggingen van de verantwoordelijke minister Ursell Arends dat eind van het jaar de Parkietenbos dichtgaat, is de realiteit dat er nog steeds geen plan is gepresenteerd en dat er volgens de bewoners tot nu toe geen enkele verbetering te zien is in de slechte omstandigheden waaronder zij moeten leven.

De Arubaanse overheid bewijst opnieuw, zo stellen zij bewezen niet in staat te zijn om dit probleem op korte termijn structureel te verbeteren en gepaste maatregelen te nemen tegen de voortdurende inbreuk op de grondrechten van de buurtbewoners. Zoals recht op een ongestoord leven, recht op een schoon milieu en schone lucht en recht op een goede gezondheid.

Een van de bewoners, waarmee Aruba.nu vanavond mee sprak zegt dat zijn hele lichaam pijn doet van het hoesten en ademhalen. “Het is een kwelling door de smerige en giftige rook afkomstig van de landfill.”

Wat bewoners vandaag verbaasd, is dat al het vuil, van oud ijzer, plastic tot tuinafval de afgelopen week op één hoop is gegooid en vanochtend moedwillig in brand is gestoken.

Deel dit artikel