Nieuws op Aruba

Aruba heeft voorlopig voldoende vreemde valuta om de import te betalen

ORANJESTAD – De internationale reserves, bestaande uit de officiële reserves van de Centrale Bank en deviezenreserves aangehouden door de commerciële banken, namen met ruim 68 miljoen florin toe ten opzichte van eind december 2021. 

De officiële reserves zijn met 1,3 miljoen afgenomen, terwijl de door de commerciële banken aangehouden deviezenreserves met bijna zeventig miljoen florin toenamen. De officiële en internationale reserves bedragen nu respectievelijk 2,7 miljard en bijna 3,2 miljard florin.

Het handhaven van een adequaat niveau aan deviezenreserves is van essentieel belang voor het behouden van de vaste wisselkoers tussen de Arubaanse florin en de Amerikaanse dollar. 

In dit verband verwacht de Centrale Bank dat de internationale reserves ruim boven het vereiste minimum van drie maanden aan lopende rekening betalingen zullen blijven. 

Lopende rekening betalingen bestaan onder meer uit invoerbetalingen, rentebetalingen aan buitenlandse investeerders en overschrijvingen naar het buitenland zoals geldovermakingen door buitenlandse werknemers. De officiële reserves zullen naar verwachting binnen een adequate bandbreedte blijven.

Deel dit artikel