Nieuws op Aruba

‘Arubaanse overheid maakt potje van vergunningsaanvragen’

ORANJESTAD – Voorvechtster voor een schoon milieu op Aruba, Anouk Balentina bekritiseert de weinig meewerkende houding van de Arubaanse overheid om als burger inzage te krijgen in de vergunning verlening.

Aanleiding zijn de obstakels de overheid opwerpt ten aanzien van de vergunningsverlening ten behoeve van een hindervergunning aan vuilverwerker Serlimar.

“Een dag na de start van de periode van dertig dagen dat de burger inzage kan krijgen, waren de documenten nog niet aanwezig”, volgens Balentina. Zij werd verzocht om na het weekend terug te komen.

Volgens de activiste worden er op deze manier kostbare dagen verspeeld, waarop de burger zijn recht kan uitoefenen en is dat bovendien in in strijd met de Hinderverordening. 

Balentina werd vervolgens medegedeeld dat zij geen kopie kon krijgen dan wel foto’s mocht maken van de aanvraag, ondanks dat zij als buurtbewoner van Parkietenbos direct belanghebbende is. 

“De ratio van deze beslissing ontgaat mij ten ene male. Het is een herhaling van het gebeurde ten tijde van de inzagelegging van de aanvraag voor een hindervergunning voor de incinerator te Parkietenbos waarbij uiteindelijk via een LOB-procedure alsnog afschriften moesten worden overgelegd.” 

Direct belanghebbenden hebben volgens Balentina niet de volledige informatie om voor hun rechten op te komen. “Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.”

De juriste zegt dat er geen onderliggende documenten aanwezig waren bij de inzage, terwijl de Hinderverordening dat wel vereist. “Nu staan er diverse woorden als oprichten, veranderen van een afvalstortplaats, afgraven en afdekken. Hiermee is de aanvraag een onduidelijke puzzel geworden. Als belanghebbende is het mij niet duidelijk wat precies gevraagd wordt en wat precies de hinder zal zijn die mij en mijn astmatische kinderen, als direct belanghebbenden, te wachten staat.” 

Deel dit artikel