Nieuws op Aruba

De rechten van de natuur worden toegevoegd aan de Arubaanse staatsregeling 

ORANJESTAD – Het ministerie van Transport, Natuur, Integriteit en Ouderenzaken heeft samen met Directie Natuur en Milieu (DNM) gewerkt aan een wetsontwerp om Natuurrechten toe te voegen aan de Staatsregeling.

Het wetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met meerdere lokale en internationale organisaties en experts. Na de eerste dialoog met de Staten en de Ministerraad is het ontwerp op 21 april 2023 naar de Directie Wetgeving en Juridische Zaken gestuurd.

Zodra het concept is beoordeeld, zullen ze de kwaliteit en de efficiëntie van de wetgeving controleren en het overlegproces starten met belanghebbenden die de gelegenheid krijgen voor dialoog en feedback te geven. 

De belanghebbenden zijn onder meer de Staten, milieuorganisaties, bedrijfsleven en juristen. Met de betrokkenheid van de gemeenschap creëert de regering een solide basis voor het wetsontwerp dat een grote prestatie zou zijn voor de gemeenschap.

Landschap Aruba

De Raad van Advies is het overheidsorgaan dat de regering adviseert over de voorgestelde wetten. Het aangepaste ontwerp inclusief het advies van de RvA wordt naar de Staten gestuurd voor toetsing en bevraging en repliek door de minister ter voorbereiding van de openbare bijeenkomst over deze wet.

Het wetgevingsproces om natuurbescherming in de grondwet op te nemen, zal uitmonden in de Staten waar ten minste twee derde van de parlementsleden voor zou moeten zijn, aangezien wijzigingen in de Staatsregeling twee derde van de stemmen vereisen.

Het erkennen van de rechten van de natuur in het Arubaanse rechtssysteem is volgens de overheid een fundamentele stap om de ecologische integriteit van de aarde te beschermen, de natuur van Aruba te beschermen en een duurzame toekomst voor toekomstige generaties te verzekeren.

Deel dit artikel