Nieuws op Aruba

Aruba doet zijn best, maar hogere Amerikaanse status tegen mensenhandel blijft nog steeds uit zicht

Foto Kustwacht Caribisch Gebied

ORANJESTAD – Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Aruba opnieuw een Tier 2 –status toegekend voor haar inspanningen tegen mensenhandel. Een Tier 2 classificatie impliceert dat een land niet volledig aan de minimumnormen voldoet, maar wel aanzienlijke inspanningen onderneemt om mensenhandel tegen te gaan.

Bijgedragen

Verschillende initiatieven hebben bijgedragen aan de herindeling naar Tier 2, zoals het identificeren en verlenen van ondersteunende diensten aan meer slachtoffers van mensenhandel; toenemende screening van kwetsbare bevolkingsgroepen, wat leidde tot negen mogelijke doorverwijzingen van slachtoffers; en het aangaan van een vast contract voor de projectmanager van het Coördinatiecentrum Mensenhandel en Migrantensmokkel (CMMA), waardoor de rol stabieler wordt.  

De regering lanceerde verschillende bewustmakingscampagnes, waaronder een nieuw academisch curriculum voor middelbare scholieren; het verhoogde ook het personeelsbestand van de Eenheid Mensenhandel en Migrantensmokkel. De overheid financierde en voltooide de renovatie van een bestaande structuur om slaap-, leef- en personeelsruimten te creëren op de plaats van de geplande opvang voor gemengd gebruik, maar de opvang ging niet open in 2022. 

Minimumnormen
Maar de Arubaanse overheid voldeed niet aan de minimumnormen op een aantal belangrijke gebieden. De Arubaanse overheid heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar geen mensenhandelaars vervolgd of veroordeeld en het ontbrak aan een effectief protocol voor doorverwijzing van slachtoffers en dienstverlening. De belangrijkste instellingen voor de bestrijding van mensenhandel coördineerden niet volledig, wat de vervolging van mensenhandelmisdrijven belemmerde.

Aruba staat voor de uitdaging om de situatie van de grote groep immigranten zonder de juiste papieren, voornamelijk uit Venezuela, te reguleren. Momenteel heeft één op de zes mensen op Aruba geen papieren. Ondanks de beperkte middelen streeft de regering ernaar deze mensen een goed leven te bieden.

Deel dit artikel