Nieuws op Aruba

Aruba start planning herdenking 150 Jaar afschaffing slavernij

ORANJESTAD – Aruba is gestart met de uitvoerende planning van 1 juli wanneer het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Tijdens een bijeenkomst bij het Nationaal Archief van Aruba is met diverse stakeholders over het thema ‘Geschiedenis van de Slavernij in Aruba’ gesproken.

De eigenlijke plannen dateren al vanaf vorig jaar. In december bood Nederland zijn excuses aan en sindsdien wordt er in nauwe samenwerking met Nederland aan deze plannen gewerkt. 

Nederland heeft fondsen beschikbaar gesteld aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, zodat elke organisatie in deze landen meer middelen heeft om te werken aan de lopende plannen.

Op 1 juli staat Aruba stil omdat het voor elke burger belangrijk is om zijn geschiedenis te kennen. “Vooral om te weten wat de impact is in ons dagelijks leven en wat er gedaan moet worden om te voorkomen dat er opnieuw een vorm van slavernij ontstaat”, aldus een reactie uit deze groep. 

Deel dit artikel