Nieuws op Aruba

Standaardprocedure voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel op Aruba

ORANJESTAD – De Internationale Organisatie voor Migratie, IOM en het Coördinatiecentrum Mensenhandel en Migrantensmokkel Aruba, CMMA, hebben onlangs een belangrijke presentatie gegeven aan de minister van Justitie en Sociale Zaken, waarin ze hun Standard Operating Procedure (SOP) voor bijstand en bescherming van slachtoffers van mensenhandel hebben gepresenteerd. Deze stap is een cruciale ontwikkeling in de strijd tegen mensenhandel en smokkel op Aruba.

Aruba zegt zelf heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om mensenhandel te bestrijden en daarom hebben beide internationale organisaties bijgedragen aan de ontwikkeling van een standaardprocedure, waarbij ook verschillende departementen en instanties, waaronder het Korps Politie, Bureau Slachtofferhulp, CMMA, Openbaar Ministerie, Guarda Nos Costa en diverse non-gouvernementele organisaties (ngo’s), hebben samengewerkt met het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken. 

De procedure heeft als doel het identificeren, screenen, beschermen en assisteren van slachtoffers van mensenhandel, evenals het faciliteren van hun veilige terugkeer naar hun land van herkomst. Om dit te bereiken, hebben IOM en CMMA overleg gevoerd met belanghebbenden uit de justitiële keten en andere sectoren.

De volgende stap is het opstellen van een implementatieplan. Dit plan zal alle betrokken organisaties inlichten over de verschillende fasen van de standaardprocedure, zodat zij effectieve hulp en bescherming kunnen bieden aan slachtoffers van mensenhandel. 

Deel dit artikel