Nieuws op Aruba

Vierlandenoverleg zet stap in aandacht voor slavernijverleden en verbetering van gezondheidszorg

WILLEMSTAD – Vertegenwoordigers van de ministeries van Gezondheid van Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Nederland zijn deze week bijeengekomen voor de vijfde editie van het Vierlandenoverleg Volksgezondheid. 

Hierbij werden cruciale afspraken gemaakt om de gezondheidszorg voor inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. In een belangrijke ontwikkeling werd er ook aandacht besteed aan de gevolgen van het slavernijverleden op de volksgezondheid.

Tijdens het overleg op Curaçao van 5 tot en met 9 juni hebben de landen gezamenlijk besluiten genomen over negen verschillende onderwerpen, waaronder de Internationale Gezondheidsregeling, Pandemische paraatheid, Voorbereidingen en samenwerking bij crises en rampen, Geestelijke Gezondheidszorg en het Slavernijverleden.

Publieke gezondheid

Een belangrijk uitkomst van de bijeenkomst is de oprichting van een Caribische HUB, bedoeld voor duurzame versterking van de lokale capaciteit, kennis en expertise op het gebied van de publieke gezondheid. De deelnemende landen stemden in met de oprichting en accordeerden de geplande activiteiten voor de jaren 2023 en 2024.

Op het gebied van Pandemische paraatheid zijn de landen overeengekomen om een “levend” document op te stellen, met thema’s zoals wetgeving, leveringszekerheid van medische producten, advisering, communicatie, medische verwijzingen, testen, traceren en diagnostiek, surveillance, en bescherming en ondersteuning van zorgpersoneel.

Een nieuwe en belangrijke toevoeging aan de agenda was de aandacht voor de gevolgen van het slavernijverleden op de volksgezondheid. De landen hebben geconstateerd dat de kabinetsreactie op het rapport van de dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’, geen melding maakt van de gevolgen op de gezondheid, zoals aangegeven in bestaand onderzoek.

Daarom werd besloten om een commissie in te stellen die zich gaat buigen over concrete investeringen voor de verbetering van de gezondheid van de betrokkenen.

Het volgende Vierlandenoverleg Volksgezondheid vindt volgend jaar juni plaats.

Deel dit artikel