Nieuws op Aruba

Aruba wil kwijtschelding liquiditeitssteun

ORANJESTAD – De regering van Aruba koppelt de eventuele acceptatie van een Rijkswet financieel toezicht aan schuldenkwijtschelding. “Net als destijds met Curaçao en Sint-Maarten is gebeurd”, zegt premier Wever-Croes.

De bewindsvrouw wijst naar de kwijtschelding van schulden als onderdeel van 10-10-’10, toen Curaçao en Sint-Maarten uit de Antillen stapten en een autonome status verkregen binnen het koninkrijk.

De kwestie is van belang nu oktober voor de deur staat en de Nederlandse deadline voor het terugbetalen van de corona-liquiditeitssteun van bijna één miljard florin nadert.

De premier haalde opnieuw aan hoe Aruba zich in deze schuldenpositie bevond ten tijde van de Covid-19-pandemie in 2020, waar Nederland op basis van artikel 36 van het Statuut solidariteit tussen Koninkrijkslanden bevorderde en besloot Aruba te steunen met een bedrag van 916 miljoen florin om de gevolgen van de wereldwijde Covid-19-pandemie aan te pakken. 

Deze lening werd gebruikt om de gezondheidscrisis aan te pakken, salarissubsidies te bieden aan werkenden die hun inkomsten verloren, het FASE-programma te ondersteunen voor degenen die hun baan verloren, voedselpakketten te verstrekken aan behoeftige families, en financiële steun te bieden aan kleine en middelgrote bedrijven. Aangezien deze schuld in oktober 2023 moet worden afgelost, moeten Aruba en Nederland tot een overeenkomst komen over de herfinanciering ervan.

Tijdens het recente bezoek van premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën Xiomara Maduro aan Nederland in april, heeft Nederland bevestigd dat het zijn belofte nakomt om deze schuld te herfinancieren. Maar Aruba gaat niet akkoord met de vorm waar Nederland dat in wil gieten.

Dat is namelijk dat Nederland Aruba het geld zal herfinancieren tegen een rente van zes tot acht procent, over een periode van 20 jaar. Dit voorstel is afhankelijk van de goedkeuring van een nieuwe Rijkswet voor financieel toezicht, waar Aruba niet aan wil, omdat dan volgens Wever-Croes schuldenkwijtschelding aan de orde zou moeten zijn.

“Bovendien,” zo zegt de premier, “moeten we niet uit het oog verliezen dat Aruba al onafhankelijk extern financieel toezicht heeft in de vorm van het een Landsverordening financieel toezicht, de Laft, een instrument dat sinds 2015 functioneert.” 

Deel dit artikel