Nieuws op Aruba

Taskforce Aruba om veiligheid en wetgeving van afwijkende motorvoertuigen te handhaven

ORANJESTAD – Het Arubaanse ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken heeft een taskforce in het leven geroepen om de naleving van de wetten voor UTV’s/ATV’s, elektrische steps en Segways te verzekeren. De taskforce richt zich op regels voor verkeersveiligheid, voertuigveiligheid en het tegengaan van illegale verhuur van privévoertuigen.

Een terreinwagen of ATV, ook wel vierwieler of quad genoemd, is een kleine terreinwagen. Een utility-taakvoertuig of UTV, ook wel side-by-side of recreatief off-road voertuig genoemd, is een off-road voertuig waarin een bestuurder en een passagier naast elkaar kunnen zitten.

Het besluit tot de oprichting van de taskforce is genomen in reactie op de groeiende populariteit van deze voertuigen op de openbare weg. Deze multidisciplinaire taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties zoals de directie Openbaar Vervoer, de Politie Aruba en de Belastingdienst.

De taak van de taskforce is te garanderen dat deze voertuigen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Daartoe zullen zij handhavingsbeleid opstellen voor zaken als maximumsnelheden, keuringsbewijzen, betalingsbewijzen, motorrijtuigenbelasting, gedragscodes en vergunningen. Bovendien zullen inspecties worden uitgevoerd op privévoertuigen met een A-nummer die illegaal als verhuur worden aangeboden.

Strikt

Een groot deel van de gebruikers van deze voertuigen zijn toeristen, en de taskforce zal erop toezien dat de regels op een vriendelijke maar strikte manier worden nageleefd. 

In augustus begint de taskforce met een voorlichtingscampagne en bijeenkomsten voor belanghebbenden. Eigenaren van deze voertuigen krijgen de mogelijkheid om hun papieren in orde te maken volgens de wet. Het niet naleven van de regels kan resulteren in boetes of, in extreme gevallen, het uit het verkeer halen van de voertuigen.

Deel dit artikel