Nieuws op Aruba

Onderhandelingen Rijkswet Aruba financieel toezicht en coronaleningen mogelijk pas na Nederlandse verkiezingen

DEN HAAG – Volgende week neemt Nederland een beslissing over het voortzetten van de onderhandelingen over de Rijkswet Aruba financieel toezicht. Mogelijk worden die uitgesteld tot na de Nederlandse verkiezingen in november.

Vandaag heeft de Tweede Kamer de lijst van potentiële controversiële dossiers gepubliceerd. Daarop staan ook de herfinanciering van Covid-19-leningen vermeld.

Volgende week behandelt de Tweede Kamer deze lijst en beslist of deze onderwerpen als ‘controversieel’ worden aangemerkt en aan de zijlijn worden gezet of dat ze worden behandeld. 

Van Huffelen

De Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen is van mening dat de onderhandelingen over de Rijkswet en de herfinanciering van de coronaschulden niet controversieel zijn.

Vorige week vrijdag stuurde de bewindsvrouwe een brief naar de Tweede Kamer om deze onderwerpen te bespreken en zo goedkeuring te krijgen voor de herfinanciering van de schulden van de eilanden Aruba, Sint-Maarten en Curaçao vóór de deadline van 10 oktober, wanneer de schulden ‘aflopen’. 

Nederland heeft de eilanden een herfinancieringsaanbod gedaan, maar onder andere Aruba is nog niet zeker van hun situatie, waardoor Nederland nog niet kan beslissen.

Voor Aruba is de deadline nu vastgesteld op aankomende vrijdag, 1 september. Als er geen beslissing wordt genomen, zal Nederland het herfinancieringsaanbod met een hoog rentepercentage van zes tot acht procent toepassen. 

Deel dit artikel