Nieuws op Aruba

Sociale benadering van dementie: Aruba’s streven naar ondersteuning van ouderen

ORANJESTAD – De Arubaanse regering heeft een Deltaplan Ouderen Aruba 2023-2033 ontwikkeld dat de nadruk legt op een sociale benadering van ouder worden. Niet vanuit puur medisch oogpunt, maar vooral vanuit een sociaal oogpunt.

Het Deltaplan komt als reactie op de positie van ouderen op Aruba, die geconfronteerd worden met ernstige uitdagingen, waaronder bestaansonzekerheid, armoede, een toenemende vergrijzing en het schrijnende probleem van eenzaamheid en sociaal isolement. 

Het concept van de Sociale Benadering Dementie, dat stelt dat mensen met dementie op dezelfde manier behandeld moeten worden als alle anderen. Dit benadrukt dat zij dezelfde rechten en vrijheden hebben en een onlosmakelijk deel blijven van de samenleving. De focus ligt niet alleen op medische aspecten, maar op het welzijn van mensen met dementie vanuit een breder perspectief.

De inzet van Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en sociale benadering dementie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, speelt een cruciale rol bij dit initiatief op Aruba. Zij benadrukt het belang van het begrijpen van de sociale context van ouder worden in de samenleving. Arends en The hebben uitgebreid overlegd met professionals, burgers en ouderen op Aruba om de problemen te begrijpen.

Nationaal Forum

Op 17 en 18 oktober vond het Nationale Forum plaats in aanwezigheid van de regering en het parlement, waarbij minister Arends zijn visie presenteerde. 

Verschillende organisaties deelden hun perspectief op ouder worden en gingen de dialoog aan. Het hoogtepunt van het evenement was de ondertekening van een convenant door niet alleen zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook door vertegenwoordigers van de verzekeringssector, woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, de toeristische sector en de Kamer van Koophandel.

“Deze historische gebeurtenis markeerde een gezamenlijke inzet om de positie van ouderen op Aruba te verbeteren. Iedereen erkent dat concrete actie nodig is om woorden in daden om te zetten en dat samenwerking essentieel is voor succes”, aldus hoogleraar The in een videoboodschap op Linked-In.

Deltaplan

Het Deltaplan Ouderen Aruba 2023-2033 heeft tot doel structuren en sociale netwerken te creëren om ouderen te ondersteunen, zodat ze bestaanszekerheid krijgen, hun waardigheid behouden en volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Dit initiatief richt zich ook op het helpen van de naasten van ouderen, die vaak wanhopig zijn omdat ze niet op adequate wijze voor hun dierbaren kunnen zorgen.

Kernpunt is dat ouderdom niet als een ziekte wordt beschouwd en dat ouderen niet uitsluitend worden gezien als mensen die verzorging nodig hebben in instellingen, maar juist worden ondersteund in hun eigen omgeving. 

Dit streven omvat sociale steun om eenzaamheid te verminderen, het ontwikkelen van vriendschappen en praktische ondersteuning, zodat ouderen langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen.

Succes

Het succes van deze visie hangt af van een gezamenlijke inspanning, waarbij alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering, ongeacht politieke kleur. 

Zowel de politiek als de bredere maatschappij, zowel in de zorgsector als in het publieke en private domein, moeten hun krachten bundelen om de ouderen van Aruba te ondersteunen en te verzekeren van een waardig en betekenisvol leven in hun latere jaren. Het motto is duidelijk: samenwerken is de sleutel tot succes.

Deel dit artikel