Nieuws op Aruba

Aruba probeert grip te krijgen op het begrijpen van de jeugd

ORANJESTAD – De Arubaanse jeugd staat centraal in een recent wetenschappelijk onderzoek naar hun levenskwaliteit. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het Instituto Pedagogico Arubano (IPA), de beide Universiteiten van Amsterdam (UvA en VU) en de Universiteit van Aruba, focust op zowel het fysieke als mentale welzijn van de jongeren, en neemt ook de invloed van hun gezinsleven, school en buurt in beschouwing. 

Deze integrale benadering biedt een diepgaand inzicht in de diverse aspecten die de kwaliteit van leven van de jeugd beïnvloeden.

Bijzonder aan dit onderzoek is de participatie van ongeveer drieduizend kinderen uit de vijfde en zesde klas van de basisschool, waardoor het een breed en representatief beeld schetst. De regering benadrukt het belang van samenwerking met onderwijsinstellingen zoals DPS, SKOA en SPCOA, wiens bijdrage essentieel is voor de betrouwbaarheid van de resultaten.

Resultaten

Uit de voorlopige resultaten blijken enkele kritieke punten, die de noodzaak voor periodieke herhaling van het onderzoek benadrukken om veranderingen in het welzijn van de jongeren nauwgezet te volgen. 

Naast kwantitatieve data zijn ook kwalitatieve inzichten verzameld door middel van interviews met schoolmedewerkers en ouders in diverse focusgroepen. Deze gecombineerde aanpak verrijkt het begrip van de leefsituatie van de jeugd.

Deze studie is volgens betrokkenen van cruciaal belang voor Aruba. De resultaten dienen als basis voor evidence-based beleidsvorming, waarbij de regering haar strategieën en interventies kan aanpassen om het welzijn van de jeugd effectief te verbeteren. 

Het definitieve rapport, verwacht voor het einde van het schooljaar 2023-2024, moet richting geven aan toekomstige initiatieven en investeringen in de jongere generatie.

Deel dit artikel