Nieuws op Aruba

Aruba stelt Nationale Commissie in om geweld tegen vrouwen te bestrijden

ORANJESTAD – In een belangrijke stap om geweld tegen vrouwen aan te pakken, heeft de Arubaanse regering een nationale commissie opgericht. Op Aruba is naar schatting een op de drie vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. 

Dee commissie, onder de paraplu van het Centrum voor Ontwikkeling van Vrouwen (CEDEHM), zal concrete voorstellen doen om misbruik en mishandeling van vrouwen op Aruba te bestrijden.

De commissie zal actief bijdragen aan het vormgeven van beleid en initiatieven om het alarmerend hoge aantal gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen op het eiland aan te pakken. 

Deze aankondiging valt samen met de deelname van Aruba aan de zestien dagen van actie tegen misbruik en mishandeling van vrouwen en meisjes. Wereldwijd is bekend dat één op de drie vrouwen slachtoffer kan worden van misbruik door een partner. Een onderzoek geleid door Alida Rasmijn-Marval toont aan dat ook op Aruba deze problematiek zeer actueel is met vergelijkbare cijfers.

De commissie, geleid door Miangela Ras, directeur van het CEDEHM, bestaat verder uit leden van verschillende ministeries en sectoren. Hun taak is om binnen zes maanden een implementatieplan te presenteren aan de regering. Dit plan moet bijdragen aan het realiseren van de Verenigde Naties Sustainable Development Goal 5: gelijkheid en empowerment voor alle vrouwen.

Deel dit artikel