Nieuws op Aruba

Samenwerking voor betere medische zorg op Aruba

ORANJESTAD – In Oranjestad heeft recentelijk de ondertekening plaatsgevonden van een belangrijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Huisartsenvereniging Aruba (HAVA), de Vereniging van Specialistische Ziekenhuizen Aruba (ASHA) en de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Deze overeenkomst is gericht op het versterken van de gezondheidszorgsector op Aruba.

Edwin Jacobs, directeur van AZV en sprekend namens het Ministerie van Volksgezondheid, lichtte het zorgakkoord toe dat in juli 2023 is gesloten. Dit akkoord, ondertekend door alle belanghebbenden, heeft als doel de medische zorg in de komende jaren te versterken en tegelijkertijd financieel haalbaar te houden, in overeenstemming met de groeiende vraag naar gezondheidszorg.

Dokter van Trigt, voorzitter van HAVA, benadrukte zijn tevredenheid over de samenwerking en de gerealiseerde verbeteringen in de gezondheidszorg in de afgelopen jaren. Hij stelde dat het van cruciaal belang is om de kwaliteit van zorg te handhaven door voortdurend te evalueren, samen te werken en oplossingen te vinden voor eventuele knelpunten. De focus ligt hierbij op het toegankelijker, efficiënter en kosteneffectiever maken van de zorg op Aruba.

Deel dit artikel