Nieuws op Aruba

Aruba verkent koolstofhandel

ORANJESTAD – Het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling van Aruba heeft samen met de Metabolic Foundation een belangrijke stap gezet in het onderzoeken van de mogelijkheden van koolstof- of emissiehandel op het eiland. Dit initiatief maakt deel uit van het Actieplan 2023-2025, gericht op de overgang van Aruba naar een duurzamere en inclusievere economie.

Emissiehandel is een marktgebaseerd mechanisme om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en te verminderen. Daarbij stelt de overheid een plafond vast voor emissies, een maximaal toegestane hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt het ‘emissieplafond’ genoemd.

Binnen dit plafond worden emissierechten of -kredieten uitgegeven. De kredieten, waarbij één krediet gelijk staat aan de vermindering van één ton CO2, kunnen bijvoorbeeld gegenereerd worden door duurzame energieprojecten of natuurbehoud initiatieven.

De kredieten vertegenwoordigen dus de hoeveelheid broeikasgassen die een bedrijf of organisatie mag uitstoten. Bedrijven die minder uitstoten dan hun toegewezen hoeveelheid kunnen hun overtollige kredieten verkopen aan bedrijven die meer willen of moeten uitstoten dan ze aan rechten hebben. Dit creëert een financiële prikkel voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen.

Bedrijven hebben de flexibiliteit om te beslissen hoe ze hun emissiedoelstellingen behalen – door hun eigen emissies te verminderen of door rechten van anderen te kopen.

Regelmatige monitoring en verificatie van de uitstoot zijn essentieel. Bedrijven moeten rapporteren over hun uitstoot en voldoen aan hun emissierechten. Er zijn sancties voor bedrijven die meer uitstoten dan hun toegewezen hoeveelheid.

Koolstofhandel is bedoeld om de kosten van het verminderen van uitstoot te minimaliseren en economische efficiëntie te bevorderen. Het stelt bedrijven in staat om zelf te bepalen hoe zij het beste kunnen voldoen aan de emissiedoelstellingen, terwijl het een sterke stimulans biedt om te investeren in schonere technologieën en praktijken.

Onderzoek

Het onderzoek van de Metabolic Foundation richtte zich op het analyseren van de hoeveelheid CO2-kredieten die Aruba kan produceren en hun potentiële waarde. De bevindingen suggereren dat Aruba een aanzienlijke hoeveelheid kredieten kan genereren, wat de basis vormt voor verdere ontwikkeling van koolstofhandel op het eiland.

Gezien de veelbelovende resultaten van deze eerste fase, is besloten om verder te gaan naar een volgende fase. Deze fase omvat het opzetten van een pilotproject om de aankoop en verkoop van koolstofkredieten op de internationale markt te testen. Het project zal verschillende bestaande koolstofhandelsplatforms wereldwijd verkennen om te bepalen welke het beste op Aruba kunnen worden toegepast.

Dit initiatief, ondersteund door de expertise van de Metabolic Foundation en andere partners, belooft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar biedt ook nieuwe kansen voor economische groei en duurzame ontwikkeling op Aruba.

Deel dit artikel