Nieuws op Aruba

Centrale Bank van Aruba verlaagt verplichte reserveverhouding 

ORANJESTAD – De Centrale Bank van Aruba, BCA, heeft besloten om de druk op commerciële banken te verlichten door de verplichte reserveverhouding, het percentage van klantendeposito’s dat banken bij de centrale bank moeten aanhouden, te verlagen met een half procentpunt. Deze verandering gaat in op 1 december 2023 en betekent dat banken voortaan 22 procent van hun kortlopende klantendeposito’s als reserve moeten aanhouden, in plaats van 22,5 procent.

Door deze maatregel hoopt de BCA de financiële positie van de commerciële banken te verbeteren en zodoende de economie van Aruba te stimuleren.

Klantendeposito’s zijn geldbedragen die klanten bij een bank hebben gestort en daar aanhouden. Dit kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Deze deposito’s kunnen in verschillende vormen voorkomen, zoals spaarrekeningen, lopende rekeningen, of termijndeposito’s waarbij het geld voor een bepaalde periode vaststaat.

De beslissing van de Centrale Bank is gebaseerd op de bevindingen van het Comité voor Monetair Beleid (CMM), dat de monetaire acties van de BCA evalueert en transparantie biedt. Het CMM heeft geconstateerd dat de officiële internationale reserves, ondanks een daling tot 13 oktober 2023, nog steeds op een adequaat niveau zijn. 

Valutareserves

Internationale reserves, ook wel buitenlandse valutareserves genoemd, zijn de valuta’s en andere waardevolle activa die door de centrale bank worden gehouden. Deze reserves worden meestal aangehouden in verschillende belangrijke internationale valuta’s zoals de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond en soms in goud. Deze reserves zijn cruciaal voor het handhaven van de vaste wisselkoers tussen de Arubaanse florin en de Amerikaanse dollar.

Belangrijk is dat de internationale reserves van Aruba zijn gedaald met bijna 219 miljoen Arubaanse florin sinds eind december 2022. Ondanks deze daling voldoen ze nog steeds aan de eis van drie maanden importdekking.

Inflatie

Daarnaast is de inflatie in september 2023 versneld naar 1,7 procent, vergeleken met 0,5 procent in augustus 2023. De voornaamste bijdragen aan deze inflatie waren stijgingen in de kosten voor communicatie, voeding en niet-alcoholische dranken. 

De gemiddelde inflatie over de laatste twaalf maanden bereikte in september 4,5 procent, een lichte daling ten opzichte van de 4,9 procent in augustus.

Liquiditeit

De overtollige liquiditeit bij commerciële banken, inclusief nog niet toegewezen krediet en andere verplichtingen, bedroeg in oktober 2023 456,3 miljoen florin, een toename van 64,2 miljoen florin ten opzichte van september. 

Overtollige liquiditeit verwijst naar de hoeveelheid geld die commerciële banken beschikbaar hebben bovenop de minimale reserves die zij verplicht zijn aan te houden bij de centrale bank. Deze minimale reserves zijn een soort veiligheidsbuffer om ervoor te zorgen dat banken altijd genoeg geld hebben om aan de dagelijkse opnameverzoeken van hun klanten te voldoen.

Wanneer een bank meer geld in reserve heeft dan wettelijk vereist is, wordt dit beschouwd als overtollige liquiditeit. Deze extra middelen kunnen door de bank worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verstrekken van leningen, het investeren in effecten, of andere financiële activiteiten om winst te genereren.

De stijging van de overtollige liquiditeit is deels te wijten aan de eerdere verlaging van de reserveverhouding in oktober. Maar vergeleken met eind 2022 is er een daling van 363,4 miljoen florin, voornamelijk door herfinanciering van internationale leningen en de aankoop van overheidsobligaties door institutionele beleggers.

Deel dit artikel