Nieuws op Aruba

Verklaring van Lima” Nieuwe Richtlijn voor Ontwikkeling Luchtvaart in Aruba

Foto - Queen Beatrix International Airport

ORANJESTAD – Aruba heeft zich, samen met twintig andere landen in de regio, verbonden aan de “Verklaring van Lima”, die strategische doelstellingen voor de burgerluchtvaart vaststelt. Dit gebeurde tijdens de buitengewone vergadering van de Latijns-Amerikaanse Commissie voor Burgerluchtvaart (LACAC) in Lima, Peru. Deze verklaring wordt de komende jaren de leidraad voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Aruba.

De “Verklaring van Lima” omvat een breed scala aan doelstellingen, waaronder de ontwikkeling van luchtvervoer in de regio, het toegankelijker maken van luchtvervoer, het bevorderen van duurzame luchtvaart met aandacht voor het milieu, en het stimuleren van luchtvracht. Verder ligt de focus op het creëren van een veerkrachtige omgeving om toekomstige crises aan te kunnen, zoals pandemieën, oorlogen en politieke instabiliteit.

Veiligheid en beveiliging in de luchtvaart krijgen extra aandacht, evenals de toepassing van nieuwe technologieën om luchtvervoer te vergemakkelijken. De verklaring streeft ook naar coördinatie tussen luchtvaartautoriteiten, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en andere instanties voor uniforme en geharmoniseerde regelgeving. Het bevorderen van de deelname van vrouwen in de luchtvaart en continue opleiding binnen de luchtvaartgemeenschap zijn eveneens belangrijke punten.

De luchtvaartindustrie is van groot economisch belang voor Aruba, zowel op het gebied van toerisme als luchtvracht. Om deze industrie te versterken en te laten groeien, is internationale samenwerking essentieel. Tijdens de CLAC-vergadering ondertekende Aruba ook een Memorandum van Overeenstemming met andere landen in de regio om bijstand te verlenen bij calamiteiten met vliegtuigen.

De Directie Luchtvaart van Aruba werkt al samen met landen binnen het Koninkrijk en andere landen in de regio. Deze samenwerking zal verder worden uitgebreid in lijn met de “Verklaring van Lima”. Het ministerie van Transport en de Directie Luchtvaart, verantwoordelijk voor het beheer en de strategie van de luchtvaart op Aruba, zullen hierdoor nieuwe impulsen geven aan de groei van de luchtvaartindustrie op het eiland.

Deel dit artikel