Nieuws op Aruba

Arubaanse reumatologie maakt sprongen voorwaarts

ORANJESTAD – Rashidi Rellum, sinds januari 2019 de eerste reumatoloog op Aruba en verbonden aan het Horacio Oduber Hospital in Oranjestad, heeft samen met zijn recent aangekomen collega significante verbeteringen aangebracht in de reumazorg op het eiland. Dat valt op te maken uit een artikel op de website mednet.nl. Met de inzet voor standaardvergoeding van ergotherapie en de ambitie om een reumaconsulent naar Aruba te halen, wordt de zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen steeds toegankelijker.

Rellum, oorspronkelijk uit Suriname en opgeleid in Nederland, zag een kans om op Aruba een verschil te maken in een specialisme dat daar voorheen vrijwel onbekend was.

“In Nederland is reumazorg vanzelfsprekend, maar hier was het nog een niche. Met mijn komst is de zorg beter georganiseerd en voor iedereen toegankelijk geworden,” legt Rellum uit. Zijn werk op Aruba heeft ook in Curaçao en Suriname voor een positieve verandering gezorgd, waar nu eveneens reumatologen actief zijn.

Een belangrijk onderdeel van Rellum’s werk is het betaalbaar houden van de zorg. Door het gebruik van biosimilars, die zowel door de Europese EMA als de Amerikaanse FDA zijn goedgekeurd, worden de kosten gedrukt zonder in te boeten op kwaliteit. “We kunnen op Aruba alle reumamedicatie gebruiken die ook in Nederland beschikbaar is,” voegt hij toe.

Toch zijn er uitdagingen. Ergotherapie, essentieel voor veel reumapatiënten, wordt momenteel niet standaard vergoed, wat Rellum en zijn collega willen veranderen. “Het is kosteneffectiever en patiëntvriendelijker om deze therapie te vergoeden,” benadrukt hij. Daarnaast is de inzet voor de komst van een reumaconsulent cruciaal om de zorg efficiënter te organiseren.

Kennis delen

Rellum benadrukt het belang van internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, iets dat hij vanaf het begin van zijn tijd op Aruba heeft ervaren. Door regelmatig overleg met reumatologen van Curaçao en Suriname worden casussen en organisatorische problemen besproken, wat bijdraagt aan een sterkere regionale reumazorg.

Naast zijn werk op Aruba ziet Rellum ook patiënten van andere eilanden binnen het Caribisch gebied, zoals Saba en Sint Maarten, en draagt hij bij aan het verbeteren van de reumazorg daar. “Ik hoop dat we er nog collega’s bij krijgen, want hier in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname is nog veel reumatologische zorg nodig,” zegt Rellum.

Deel dit artikel