Natuur & Milieu

Aanzienlijke uitdagingen en oplossingen voor het afvalwaterzuiveringsproces in Aruba

ORANJESTAD – De problemen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in Bubali en Parkietenbos leiden tot significante operationele en financiële uitdagingen voor lokale septic tank reinigingsbedrijven.

Door operationele problemen en de tijdelijke sluiting van de RWZI Parkietenbos zijn de kosten voor het legen van septic tanks met 25 florin gestegen, een maatregel die vanaf vandaag van kracht wordt. Deze prijsverhoging komt als een direct gevolg van de noodzaak om afvalwater verder te transporteren naar Zeewijk voor verwerking, wat extra tijd en brandstofkosten met zich meebrengt.

Het probleem is verergerd door een storing in de incinerator die slib moet verwerken, waardoor slib zich heeft opgehoopt bij de faciliteiten. De situatie heeft geleid tot een tijdelijke oplossing waarbij afvalwater in dammen wordt geloosd, hoewel dit niet nieuw is en in het verleden ook is voorgekomen.

De verantwoordelijke minister, Ursell Arends, heeft erkend dat de zwakke operatie van de installatie in Bubali invloed heeft op de andere installaties en heeft aangegeven dat er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing. De RWZI in Parkietenbos zal naar verwachting binnen zes weken weer operationeel zijn.

De septic tank operators zijn uitgenodigd voor een vergadering met het Departement van Openbare Werken (DOW) om hun zorgen te bespreken en te zoeken naar mogelijke oplossingen voor de huidige situatie. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van de operationele kosten voor de operators, die nu genoodzaakt zijn deze kosten door te berekenen aan hun klanten.

Deel dit artikel