Algemeen

Caribische Leiders benadrukken gendergelijkheid op VN-conferentie

ORANJESTAD – Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba, vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Curaçao, en premier Silveria Jacobs van Sint-Maarten vertegenwoordigen hun eilanden op de 68e zitting van de Commissie inzake de Status van Vrouwen bij de Verenigde Naties. 

Deze belangrijke bijeenkomst, die startte op 11 maart 2024, richt zich op het bevorderen van gendergelijkheid en vrouwenemancipatie zowel wereldwijd als binnen het Caribisch gebied.

De timing van de conferentie, vlak na Internationale Vrouwendag, benadrukt het momentum voor deze cruciale discussies. Premier Wever-Croes deelde haar observaties van de vieringen op 8 maart, waarbij de nadrukkelijke wens van vrouwen om meer gehoord te worden in de maatschappij en meer vertegenwoordigd te zijn in regerings- en parlementaire posities naar voren kwam. 

Een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek ondersteunt deze roep om verandering, met negentig procent van de respondenten die pleit voor meer vrouwelijke vertegenwoordiging in politieke en bestuurlijke functies.

Maar de strijd tegen geweld naar meisjes en vrouwen op Aruba wordt erkend als een aanhoudend en ernstig probleem. De conferentie van de Verenigde Naties zal deze en andere gerelateerde kwesties adresseren, waarmee het een platform biedt voor internationale samenwerking en uitwisseling van best practices op het gebied van vrouwenrechten.

Tijdens haar verblijf spreekt premier Wever-Croes namens het Koninkrijk en heeft strategische ontmoetingen met UN Women en de Wereldbank, gericht op het versterken van de steun voor vrouwenrechten. 

“Het is van essentieel belang om te delen wat we op Aruba doen op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenemancipatie, en om te leren van de ervaringen en ondersteuning die internationale organisaties ons kunnen bieden,” verklaarde Wever-Croes.

Deel dit artikel