Algemeen

Kerkleiders vragen Hoge Raad het homovonnis van het Hof te vernietigen

ORANJESTAD – In een open brief hebben leiders van christelijke gemeenschappen in Curaçao, Aruba en Sint-Maarten een dringend verzoek gericht aan de Hoge Raad om het vonnis van het Hof in Willemstad, dat het homohuwelijk in Curaçao en Aruba legaliseert, te vernietigen. 

De brief, ondertekend door Said Flores, voorzitter van de Vereniging van Pastoren van Curaçao (APK), Gilberto Martes, voorzitter van de Christelijke Kerken van Aruba (ICA), en Orlando Wilson, voorzitter van de Sint Martin United Ministerial Foundation, pleit ervoor de besluitvorming over deze gevoelige kwestie over te laten aan de parlementen van de betreffende eilanden.

Lokale wetgeving

De kerkleiders wijzen op diverse juridische en morele gronden waarom het vonnis van 6 december 2022, dat stelt dat het homohuwelijk gelijkstaat aan het heterohuwelijk en daarom niet als discriminatoir beschouwd kan worden, in strijd zou zijn met zowel lokale wetgeving als internationale verdragen. Zij benadrukken dat de burgerlijke wetboeken van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten expliciet stellen dat een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan bestaan. 

De kerkleiders maken geen melding van de eigen Staatsregeling die discriminatie verbiedt. Ook ten aanzien van seksuele oriëntatie. Het hof bevestigde op 6 december 2022 dat er inderdaad sprake is van discriminatie en dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het uitsluiten van het homohuwelijk.

In de brief van de kerkleiders wordt aangevoerd dat de toenemende acceptatie van homoseksualiteit in Europa niet heeft geleid tot een verplichte legalisering van het homohuwelijk door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Ook zeggen de organisaties dat een van de redenen waarom mentale problemen zo hoog zijn onder homoseksuelen te vinden is in de realiteit dat mensen een door God gegeven geweten hebben waarin het bewustzijn van goed en kwaad is geregistreerd in de ziel. Homoseksualiteit is een schending van Gods interne wet, daarom ervaart degenen die hierbij betrokken zijn voortdurend mentale stoornissen.

De schrijvers van de brief stellen dat de beslissing om het homohuwelijk te legaliseren een maatschappelijk debat vereist en bij uitstek een kwestie is die door de democratisch gekozen vertegenwoordigers van het volk in de parlementen van Curaçao en Aruba besloten moet worden.

Verdeeldheid

Het verzoek aan de Hoge Raad onderstreept de verdeeldheid over het onderwerp binnen de gemeenschappen van de eilanden en de behoefte aan een bredere maatschappelijke en politieke discussie, althans volgens de kerkleiders. Met hun oproep hopen de kerkleiders een precedent te scheppen dat respect toont voor zowel de lokale wetgeving als de sociaal-culturele waarden van Curaçao en Aruba.

Ook de kerken zijn verdeeld over het onderwerp. De Vereniging Protestantse Kerken op Curaçao, VPG, zijn geen onderdeel van de Asosashon Pastornan Kristian. Het fundamentalistische gedachtegoed over homoseksualiteit van de zelf verklaarde pastoors wordt niet gedragen door alle kerken op Curaçao.

Deel dit artikel