Economie

Positieve wending voor Aruba: Fitch verbetert vooruitzichten

ORANJESTAD – Fitch Ratings, een toonaangevende kredietbeoordelaar, heeft gisteren bekendgemaakt dat de economische vooruitzichten voor Aruba zijn verbeterd. De kredietstatus van Aruba is bevestigd met een score van ‘BB+’, maar wat echt opvalt, is de aanpassing van het toekomstperspectief van stabiel naar positief.

Dit nieuws is vooral belangrijk omdat het aangeeft dat Aruba op de goede weg is, wat kan leiden tot meer vertrouwen en mogelijk meer investeringen in de toekomst.

Een “kredietstatus” is eigenlijk een rapportcijfer dat laat zien hoe betrouwbaar een land of bedrijf is om geld aan te lenen. De verbetering van ‘stabiel’ naar ‘positief’ betekent dat experts denken dat Aruba zijn financiën nog beter op orde zal krijgen. Dat is goed nieuws voor iedereen op het eiland, omdat het kan betekenen dat de overheid makkelijker geld kan lenen tegen lagere kosten, wat weer kan helpen bij het financieren van belangrijke projecten.

Rating

De ‘BB+’ rating staat net één trede onder de investment grade categorie, die begint bij ‘BBB-‘. Een land met een ‘BB+’ rating wordt gezien als een land dat redelijk in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, maar die meer kwetsbaar is voor ongunstige economische omstandigheden of veranderende omstandigheden dan entiteiten met een hogere rating. 

Dit kan leiden tot een grotere onzekerheid over het vermogen om leningen terug te betalen, wat zich vertaalt in hogere rentekosten voor de entiteit om geld te lenen, vergeleken met entiteiten met een hogere kredietwaardigheid.

In het geval van Aruba betekent de ‘BB+’ rating dat investeerders enige voorzichtigheid moeten betrachten, aangezien er een hoger risico is vergeleken met investeringen in landen of bedrijven met een ‘investment grade’ rating. 

Positief

Maar de positieve vooruitzichten die door Fitch Ratings zijn aangegeven, suggereren dat er een mogelijkheid is dat de kredietwaardigheid van Aruba in de toekomst kan verbeteren als het land blijft werken aan het versterken van zijn economische fundamenten en het verminderen van zijn schuldenlast.

De redenen voor deze positievere kijk zijn meervoudig. Ook speelt de sterke steun van Nederland, als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, een belangrijke rol. Nederland heeft tijdens de pandemie financiële steun geboden, wat nu omgezet is in een langlopende lening. Dit alles draagt bij aan het vertrouwen in Aruba’s economische vooruitzichten.

Toerisme

Toerisme is een sleutelfactor voor Aruba’s groei. Ondanks een daling in groeisnelheid na de pandemie, blijven toeristische aankomsten en inkomsten nieuwe records breken. Dit is goed nieuws voor het eiland, want het betekent meer inkomsten uit bijvoorbeeld hotelovernachtingen en uitgaven van bezoekers.

Aruba heeft ook zijn wetten aangepast om financiële doelstellingen, zoals het verminderen van schulden en het behouden van een begrotingsoverschot, wettelijk vast te leggen. Daarnaast heeft Aruba een akkoord bereikt met Nederland over het herfinancieren van leningen.

Hoewel de schulden nog steeds aan de hoge kant zijn en Aruba’s economie kwetsbaar is voor externe schokken, zoals veranderingen in de toeristische sector, zijn de vooruitzichten hoopgevend. De verbetering in het fiscale beleid, de steun van Nederland en de groei in het toerisme geven het eiland een stevige basis om verder op te bouwen.

Voor de inwoners van Aruba betekent dit positieve nieuws dat er meer stabiliteit en groei verwacht kan worden, wat kan leiden tot meer banen en een sterker economisch klimaat. 

Deel dit artikel