Consumenten

Aruba hanteert nieuw koopkrachtmodel

ORANJESTAD – Het nieuwe koopkrachtmodel dat Aruba gaat gebruiken stelt de overheid in staat om de impact van beleidsmaatregelen op de koopkracht van 32 verschillende soorten huishoudens te berekenen. 

Het Economisch Bureau Amsterdam heeft gegevens verzameld en ontvangen van overheidsinstanties en deze verwerkt. Het model omvat onder andere verschillende tarieven voor inkomstenbelasting en belastingvrije voeten, kinderaftrek, eigen bijdragen voor AOV-AWW-AZV voor werknemers en werkgevers, AOV-AWW-AZV-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, schoolbijdragen, AOV- en AWW-pensioenbedragen, minimumlonen en inflatie.

Na aanvang van het proces om het koopkrachtmodel te ontwikkelen in januari 2024 en het presenteren ervan aan het Arubaanse parlement en de ministerraad, heeft het Economisch Bureau Amsterdam het koopkrachtmodel en het gebruik ervan gepresenteerd aan het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Directie Arbeid en Onderzoek, de Sociale Verzekeringsbank, de Algemene Ziektekosten Verzekering, de Sociaal-Economische Raad, de Centrale Bank van Aruba, de Aruba Tourism Authority en de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba.

De koopkracht en de berekening ervan zijn belangrijke onderwerpen, daarom is het essentieel dat de berekeningen in het koopkrachtmodel zijn gebaseerd op concrete en relevante gegevens om ervoor te zorgen dat de resultaten de huidige situatie weerspiegelen.

Deel dit artikel