Economie

Arubaans gezin met twee kinderen heeft 32 gulden per maand meer nodig om rond te komen

ORANJESTAD – Een gezin met twee kinderen op Aruba had in maart net zoveel florin nodig om rond te komen als in februari: 5.494 florin, bijna 32 florin meer dan een maand geleden en 108 florin meer dan een jaar geleden. Dat is op te maken uit de maandelijkse inflatierapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS op het eiland.

Wie in zijn eentje een huishouden runt, had op Aruba in maart minstens 2.616 florin nodig. Vijftien florin meer dan in februari. Het minimumloon op Aruba ligt daar 615 florin onder, 2.001 om precies te zijn. Het verschil is wel iets kleiner geworden, dat was vorig jaar nog 661 florin.

Het bestaansniveau wordt door het CBS gedefinieerd als het minimum niveau van inkomen dat nodig is om in de maatschappij op een adequate en sociaal aanvaardbare manier te functioneren. Deze armoedegrens wordt elke maand aangepast aan de hand van de kosten voor essentiële goederen zoals voedsel, kleding, onderdak, vervoer en andere noodzakelijke artikelen. 

Prijzen

De prijzen op Aruba zijn in maart licht gestegen met gemiddeld 0,7 procent. Ten opzichte van een jaar geleden stegen de prijzen met bijna twee procent. Bij elkaar opgeteld zijn de prijzen in de laatste twee jaar 2,1 procent gestegen.

De prijsstijgingen komen vooral op het contro van de sector ‘Transport’, net als een maand geleden met bijna twee procent. Daalde de sector ‘Recreatie en Cultuur’ vorige maand nog met ruim een procent, deze maand stijgen de prijzen daar met ruim twee procent. Kleding werd zelfs ruim zeven procent duurder. 

De internationale ruwe olieprijzen stegen afgelopen maand, wat resulteerde in hogere benzine- en dieselprijzen op Aruba. Benzine werd ruim tien cent duurder (4,2 procent), na de prijsstijging in februari van dertien cent en diesel bijna negen cent (3,8 procent) na een prijsstijging in februari van veertien cent.

Maar de elektriciteits- en waterprijzen bleven opnieuw ongewijzigd: de gemiddelde elektriciteitsprijs per huishouden bleef staan op bijna 275 florin en water op bijna 170 florin. In totaal lieten nutsvoorzieningen, benzine en diesel een prijsstijging van 1,2 procent zien ten opzichte van februari.

Boodschappenmandje

Het boodschappenmandje dat het CBS gebruikt om de inflatie te meten bestaat uit 408 goederen en diensten. 195 producten werden duurder in maart, terwijl 140 producten goedkoper werden. 73 producten bleven in prijs gelijk.

Deel dit artikel