Gezondheidszorg

AZV: Geen beperkingen op zorg

ORANJESTAD – Edwin Jacobs, directeur van de Arubaanse Ziektekostenverzekering AZV, benadrukt dat er geen beperkingen zijn op de zorg die de verzekeraar aanbiedt. Wel erkent hij dat er soms misverstanden bestaan over de doorverwijzingen naar het buitenland. “In de ruim drie jaar dat ik hier werk, heb ik nooit een document moeten ondertekenen om een arts te vertellen dat bepaalde zorg niet gegeven moet worden,” verklaart Jacobs in de krant Diario.

Recentelijk zijn achttien zwangere vrouwen met een hoog risico via luchtambulance naar Colombia gestuurd om daar te bevallen. Daarnaast zijn dertien baby’s naar Bucaramanga, Colombia, overgebracht voor neonatale zorg, waar AZV contracten heeft met lokale ziekenhuizen voor dergelijke diensten.

Jacobs benadrukt dat dit een indicatie is van het niveau van medische zorg dat AZV aan haar verzekerden biedt. “Vaak horen we klachten van mensen die zeggen dat ze betalen maar geen gebruik maken van de verzekering. Maar als het moment daar is, realiseren zij zich hoe belangrijk deze verzekering is,” zei Jacobs.

Jacobs verduidelijkt dat lokale huisartsen werken volgens Nederlandse protocollen die bepalen welke zorg nodig is. “Artsen volgen de protocollen die we overeengekomen zijn,” zegt hij.

Jacobs benadrukt ook het belang van deze verzekering in andere scenario’s, zoals dialysepatiënten die in drie ploegen zorg krijgen van twee klinieken. Dit onderstreept volgens hem de toewijding van AZV om te zorgen dat alle verzekerden de benodigde zorg ontvangen, ongeacht de situatie.

Deel dit artikel