Overheid en Politiek

Nederlandse minister Dijkgraaf leidt kennismissie naar Aruba en Curaçao

ORANJESTAD – Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, komt vandaag aan op Aruba met als doel de samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap tussen de eilanden en Nederland te versterken. Deze missie, gericht op het bevorderen van onderwijskwaliteit en onderzoek, legt ook nadruk op het bewustzijn van de invloed van het slavernijverleden en duurt tot vrijdag 12 april. Daarbij wordt ook Curaçao aangedaan.

Dijkgraaf ziet deze missie als een kans om “de samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap te verdiepen en uit te breiden”. Hij benadrukt het belang van intensieve samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk en de noodzaak om het slavernijverleden en de doorwerking ervan te erkennen.

Op Aruba ligt de focus op het beter laten aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt, leven lang leren, en studentenmobiliteit door de nieuwe Koninkrijksbeurzen. Op Curaçao staat de intentieverklaring voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen centraal, alsmede het bevorderen van onderzoek en wetenschap binnen het Koninkrijk.

De missie omvat themasessies over de doorwerking van het slavernijverleden in onderwijs en onderzoek, met als doel meer begrip en kennis te creëren over dit deel van de geschiedenis. De betrokkenheid van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KNAW, en De Jonge Akademie onderstreept het streven naar een versterkte onderzoeksinfrastructuur en betere ondersteuning voor jonge Caribische onderzoekers.

Het bezoek eindigt met een werkconferentie van de Strategic Education Alliance, SEA, gericht op het verhogen van studiesucces en kans en gelijkheid voor Caribische studenten. Dijkgraaf’s missie volgt op eerdere succesvolle bezoeken aan Indonesië en Zuid-Afrika, die de bilaterale samenwerking op onderwijsgebied hebben versterkt.

Deze kennismissie benadrukt het belang van samenwerking en dialoog tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk, met de ambitie om de kwaliteit van onderwijs en wetenschap te verbeteren en gelijke kansen voor alle studenten te waarborgen.

Deel dit artikel