Overheid en Politiek

Overbelaste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bubali leidt tot urgente privatiseringsplannen

ORANJESTAD – De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bubali, die al jaren zijn capaciteit overschrijdt, staat centraal in een urgent privatiseringsplan van de Arubaanse overheid. Door de groei van het toerisme, die na de pandemie weer op gang kwam, is de belasting op de RWZI flink toegenomen, wat heeft geleid tot verergerde overlast in de omgeving.

Ondanks investeringen blijft adequate financiering een probleem, waardoor het voor de overheid moeilijk is om de installatie effectief te beheren. Als antwoord hierop heeft het kabinet Weever-Croes in september 2023 ingestemd met een voorstel om de exploitatie en het eigendom van de RWZI-installaties en aanverwante faciliteiten te privatiseren. Aruba Wastewater Sustainable Solutions NV (AWSS), een dochteronderneming van Utilities Aruba, neemt deze taak op zich.

AWSS is van plan om aanzienlijk te investeren in de uitbreiding en modernisering van de RWZI, met een focus op zowel kapitaal- als operationele uitgaven. De financiering hiervan zal deels worden gedekt door een verhoging van de milieuheffing op toeristische verblijven. Dit strategische plan is ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV.

De overname, waarbij de installaties worden overgedragen voor een bedrag van bijna 32 miljoen florin, wordt gefinancierd door AWSS via een erfpachtcanon, waarbij jaarlijks een bedrag van ruim een half miljoen florin over zestig jaar betaald wordt. Dit weerspiegelt de risico’s die AWSS neemt met deze overname.

Een regulatory framework en een bijbehorend regelgevend orgaan wordt opgezet om toezicht te houden en te verzekeren dat AWSS zich aan de gestelde regels houdt. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de Directie Natuur en Milieu, de Directie Volksgezondheid, de Dienst Openbare Werken en het Ministerie van Natuur.

De ontwerp-landsverordening voor de privatisering is al naar het parlement gestuurd en gezien de urgentie van de situatie, hoopt de regering op een snelle behandeling. 

Deel dit artikel